tirsdag, mai 19, 2009

Happiness of life, "Wall" no 2.

More happiness :-))))
Curiosity (not for my neighbours, but for all the new stuff and techniques to try :-), Creativity, My dog, Family, Friends, take a walk.

Flere gleder :-)
Nyssgjerrighet (ikke for mine naboer, men for alle nye materialer og teknikker som jeg har lyst til å utforske :-), Kreativitet, Min hund, Familie, Venner, Gå en tur.

Etiketter: , ,